Spring naar inhoud

Recept tot Meer Waarde

Project: Recept tot meer Waarde – Inrichting locatie Kersten te EerbeekOpdrachtgever: Gemeente Brummen, Roosdom TijhuisRealisatie: 2012/2013

Het Recept tot meer Waarde is gestart als burgerinitiatief om de lege plekken in Eerbeek, midden in het centrum van het dorp, nieuw tijdelijk leven in te blazen zodat de leefbaarheid van het dorp weer meer waarde uitstraalt dan het nu het geval is. Samen met een aantal bedrijven heeft ZNdesign dit concept vormgegeven in zowel het proces als de vormgeving en uitvoering van de locatie Kersten in hartje Eerbeek.

Het proces is op basis van co-creatie en co-financiering vormgegeven. De ingrediënten van de inrichting zijn lokaal, van natuurlijke materialen en herbruikbaar. Ze zijn beschikbaar gesteld door bedrijven die op deze manier bijdragen aan het project. Met vrijwilligers worden de werkzaamheden uitgevoerd en met subsidie wordt professionele hulp ingeschakeld. Inmiddels is het terrein ingericht als natuurlijke speelplek en wachten we op de vergunning voor de realisatie van een  informatiecentrum van pallets.

Dit project brengt letterlijk en figuurlijk Eerbeek tot leven. In de eerste plaats door de groene inrichting maar ook in het verbinden van partijen als burgers en bedrijven en overheid.