Spring naar inhoud

Workshops


Workshops de Levende Stad

Leren hoe je een stad, dorp, wijk of bedrijventerrein tot leven kunt wekken? Dat is de insteek van de workshops van de Levende Stad. Handig en zinvol voor gemeenten, stadsdeelraden en wijkcomitées etc. De workshops van een halve dag zijn erop gericht de theorie van 'de levende stad' in de praktijk te brengen. Heeft u belangstelling voor een workshop, neem dan even contact op. Wij stellen het programma en de inhoud geheel in overleg met u samen.

Wat doen we in een workshop?

Deelnemers oefenen met door henzelf aangedragen opgaven in het creëren van 'een kringloop' in de stad. Met schetsen aan ontwerpopgaven voegen zij meervoudige waarden toe. Daarbij bespreken zij ook hoe de bij gebiedsontwikkeling betrokken partijen (zouden kunnen) samenwerken. Zo krijgen de deelnemers grip op de complexe opgaven waar zij in de praktijk voor staan. Meer over de theorie van de Levende Stad leest u ook in het boek.

Ervaringen

Tijdens de workshop bij de gemeente Amersfoort concentreerden we ons bijv. op de afweging tussen de verschillende aspecten van duurzaamheid. Hoe maak je een keuze tussen landschappelijke waarden en duurzame energie?

Bert Blijleven, stedenbouwkundige bij de gemeente Amersfoort over de workshop:
Het is een speurtocht naar de optimale afstemming tussen de specifieke context van de ruimtelijke opgave en het brede scala aan duurzaamheidsdoelen. Niet krampachtig streven naar volledigheid en/of stapelen van allerlei duurzaamheidsmaatregelen maar oppakken wat in die context kansrijk is en een meerwaarde aan de plannen geeft; onderzoeken van alternatieven voor aspecten die zich minder gemakkelijk met de opgave laten verenigen.

Meer weten over een workshop van de Levende Stad?

Wilt u meer informatie over deelname aan een workshop, of heeft u interesse in een workshop van de Levende Stad voor uw gemeente, bedrijf of organisatie? Neem dan contact op met ons.