Spring naar inhoud

Bijeenkomsten

Netwerkbijeenkomsten de Levende Stad

Tweemaal per jaar ontmoeten deelnemers van het netwerk elkaar tijdens onze netwerkbijeenkomsten. Aan de hand van prikkelende inleidingen komen thema's aan bod die passen bij de Levende Stad. De bijeenkomsten zijn bij uitstek een mogelijkheid elkaar te ontmoeten en leren kennen. Op deze manier vinden we elkaar, en kunnen we, ieder vanuit de eigen expertise, samenwerken om 'onze' stad en omgeving levend en levendig te maken en houden. Hieronder vind je de verslagen/terugblikken van vorige bijeenkomsten!

Rond de jaarwisseling organiseert de Levende Stad een nieuwjaarsbijeenkomst. We komen dan bij elkaar om onze ambities, plannen, en ideeën voor het nieuwe jaar te delen en terug te kijken naar het afgelopen jaar.  Inspiratie opdoen!

Wil jij een netwerkbijeenkomst bezoeken of meedoen aan het netwerk van de Levende Stad, meld je dan aan.

Bijeenkomsten 2018, 2017 en 2016:

Verslag netwerkbijeenkomst 13 maart 2018 - Thema 'Wat doet een plek met je'.
Klik hier voor het uitgebreide verslag.

Verslag netwerkbijeenkomst 12 september 2017 - Thema 'Kleinschalige buurtinitiatieven en lokale overheid'.
Klik hier voor het uitgebreide verslag.

Verslag netwerkbijeenkomst 8 maart 2017 - Thema 'De werkelijke behoefte'.
Klik hier voor het uitgebreide verslag.

Verslag nieuwjaarsbijeenkomst 19 januari 2017.
Klik hier voor het uitgebreide verslag.
 
Verslag netwerkbijeenkomst 8 juni 2016 - Thema 'Leve(n)de gemeente: omgevingsvisie als kans'.
Klik hier voor het uitgebreide verslag.
 
Verslag nieuwjaarsbijeenkomst 21 januari 2016.
Klik hier voor het uitgebreide verslag.

 

Netwerkbijeenkomsten vóór 2016

Verslag netwerkbijeenkomst 9 december 2015 - Thema 'Actieve strategie voor duurzame energietransitie'.
Klik hier voor het uitgebreide verslag.

Verslag netwerkbijeenkomst 10 juni 2015 - Thema 'Duurzame particuliere ontwikkeling'.
Klik hier voor het uitgebreide verslag.

Verslag netwerkbijeenkomst 10 december 2014 - Thema 'Smart for the people'.
Klik hier voor het uitgebreide verslag.

Verslag netwerkbijeenkomst 18 juni 2014 - Thema 'De Grote Omslag'.
Klik hier voor het uitgebreide verslag.

Verslag netwerkbijeenkomst 17 december 2013 - Thema 'Mens versus systeem'.
Klik hier voor het uitgebreide verslag.