Spring naar inhoud

Aan wat voor stad wil jij werken?

Weten hoe een stad als levend systeem functioneert.
Begrijpen welke gevolgen een ingreep in dat complexe systeem heeft.

Dat kan met de filosofie van de Levende Stad. Die brengt samenhang in bijvoorbeeld klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire stedenbouw en integrale ruimtelijke ontwikkeling.

Bij de projectpresentaties is te zien hoe we de filosofie in praktijk brengen. Met publicaties brengen we verschillende aspecten van de Levende Stad voor het voetlicht. En we vinden elkaar ook in andere netwerken, om de kennis over de Levende Stad verder te brengen.