Spring naar inhoud

Filosofie

Een levende stad is een stad of dorp, waar mensen op een duurzame manier samenleven en zich optimaal kunnen ontplooien. De leefomgeving groeit mee met de veranderende behoeften van de inwoners en gebruikers en daagt hen uit om zich verder te ontwikkelen.

Hoe werkt de filosofie van de Levende Stad?

Doel: de interactie tussen stedelijk systeem en de mensen. Het stedelijk systeem ‘vernieuwt zichzelf’. De stad past zich aan, aan de veranderende behoeften van de mensen. De mensen ontwikkelen zich en dragen zo bij aan de structuren en netwerken in die veranderende stad.

Middel: streven naar meervoudige waardecreatie bij ingrepen in het stedelijk systeem. Sociale waarden (people), ecologische en milieuwaarden (planet), economische waarden (profit) en culturele waarden (voor het ruimtelijk vakgebied: place).

Motor: Cyclische processen voor een duurzame vorm van de waardecreatie om interactie tussen systeem en individu te bevorderen. Vier voorbeelden voor kringlopen bij stedelijke ontwikkeling: cyclisch proces in stedelijke ruimte, kringloop van verandering van een plek, iteratieve verduurzaming van het ontwerpproces en samenwerking van alle betrokken partijen.

Dit is een samenvatting van het boek Levende stad, stad om in te leven.