Spring naar inhoud

Boek als basis

Levende stad, stad om in te leven

Cyclische processen voor duurzame stedenbouw in de praktijk

auteur: Elma van Beek – Vlaanderen Oldenzeel

Duurzaamheid en stedenbouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar hoe maak je in de praktijk de juiste keuzen? In welke valkuilen kun je stappen en wie voelt zich dan verantwoordelijk? Stedenbouwkundige Elma van Beek pleit voor een denkomslag. In dit boek benadert zij de stad als een levend systeem waarin mensen zich optimaal kunnen ontplooien.

Levende stad, stad om in te leven vat de ruimte en het planproces op als kringlopen en laat zien hoe een stad kan meegroeien met de behoeften van zijn bewoners. Het boek verkent praktische, duurzame oplossingen voor alle facetten van het planproces, benoemt de spelers en schept een stevige filosofische basis die de keuze voor duurzaamheid onderbouwt.

Dit boek combineert een wenkend perspectief, een integrale benadering en praktische oplossingsrichtingen. Het is geschreven voor alle partijen die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling, stedenbouw en ruimtelijke ordening. ‘Levende stad, stad om in te leven’ maakt de weg vrij voor brede toepassing van duurzaamheid bij het vormgeven van de stad.

Bestel het boek in pdf bij Uitgeverij Blauwdruk.