Spring naar inhoud

Boek als basis

Cyclische processen voor duurzame stedenbouw in de praktijk

auteur: Elma van Beek – Vlaanderen Oldenzeel

Dit boek combineert een wenkend perspectief, een integrale benadering en praktische oplossingsrichtingen. Het is geschreven voor alle partijen die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling, stedenbouw en ruimtelijke ordening. ‘Levende stad, stad om in te leven’ maakt de weg vrij voor brede toepassing van duurzaamheid bij het vormgeven van de stad.

Elma van Beek – Vlaanderen Oldenzeel is stedenbouwkundige en auteur. Na haar studie aan de TU Delft werkte zij bij verschillende Nederlandse ontwerp- en ingenieursbureaus. Daar groeide haar behoefte om bij te dragen aan een nieuwe toekomst voor het ruimtelijk vakgebied. Daarom startte zij haar eigen adviesbureau en is zij lid van de werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling van de beroepsvereniging BNSP. Van Beek zet zich met veel enthousiasme in om duurzaamheid in het ruimtelijk vakgebied te bevorderen.

Bestel het boek

U kunt het boek in pdf bestellen voor € 14,50 bij Uitgeverij Blauwdruk.
Deelnemers aan het netwerk ontvangen het boek gratis.

 

Download de folder of bekijk de recensies.