Spring naar inhoud

Over ons

De Levende Stad is een filosofie die samenhang brengt in alles wat we willen bereiken voor een prettige leefomgeving. Nu en in de toekomst.

Het toepassen van kennis over duurzame stedelijke ontwikkeling bij visies en plannen staat centraal. Dat doen wij gericht met onze producten. De Levende Stad wil een actieve rol vervullen in het bevorderen van duurzaamheid in het ruimtelijk vakgebied.

De Levende Stad is in 2011 opgericht door stedenbouwkundige Elma van Beek. Zij werkte na haar studie aan de TU Delft bij verschillende Nederlandse bureaus. Daar groeide haar behoefte om bij te dragen aan een nieuwe toekomst voor het ruimtelijk vakgebied. Daarom specialiseerde zij zich in duurzame stedenbouw en schreef hierover het boek ‘Levende stad, stad om in te leven’.

Zij past de theorie toe met specifieke producten, in stedenbouwkundige plannen en interactieve processen met bewoners. Zij is partner bij Bureau MARIS en lid van de werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling. Met veel enthousiasme en een persoonlijke benadering zet Elma van Beek zich in om duurzaamheid in het ruimtelijk vakgebied te bevorderen.