Spring naar inhoud

De Stad als Watertoren

Project: De Stad als Watertoren - Haalbaarheidsonderzoek
Opdrachtgever: Green Art International
Opgesteld door: onder meer Green Art International, in samenwerking met ELMA stedenbouw

De Levende Stad werkte samen met onder meer Green Art International en ELMA stedenbouw aan het onderzoek 'De stad als watertoren'. Dit is een haalbaarheidsonderzoek naar een innovatief watersysteem. Met dit systeem kunnen steden robuuster worden in een veranderend klimaat, waarin vaker en meer neerslag tegelijk te verwachten is. Het onderzoek omvat de haalbaarheid in technische, economische, ruimtelijke en maatschappelijke zin. Er zijn onder meer interviews afgenomen bij beleidsmakers, mogelijke afnemers en gebruikers van dit systeem.

Lees het haalbaarheidsonderzoek 'de Stad als Watertoren'.
Lees ook het blog over dit onderwerp: Komt alle zegen van boven?
Hanging Water Tank is het vervolg op de Stad als Watertoren.