Spring naar inhoud

Van Kamp naar Campus

Project: Van Kamp naar Campus – Stedenbouwkundige Visie
Opdrachtgever: Mutsaersstichting te Venlo
Opgesteld door: ELMA stedenbouw, in samenwerking met Green Art International en Aukje van Hoeckel

De Mutsaersstichting heeft een lange geschiedenis in de opvang van en zorg voor kinderen en gezinnen. In Venlo wil de jeugdzorgorganisatie haar zorg- en onderwijsvisie ook zichtbaar maken in het groen- en bouwbeleid op het 10 ha grote terrein.

Groenbeleid, duurzaamheid en kinderen in contact brengen met de natuur, staan bij de Mutsaersstichting hoog in het vaandel. Op het terrein is de afgelopen tijd veel gebeurd. Zo keert centraal op het terrein de heide terug, krijgen gebouwen begroeide daken, werd ondoordringbaar bos gesnoeid en maakten verouderde gebouwen plaats voor nieuwe. Nu al leren de kinderen er de natuur te waarderen, kunnen ze spelen, boomklimmen en verbouwen ze zelf groente en fruit.

ELMA stedenbouw stelde een ontwikkelingsvisie op, passend bij deze duurzame ambitie. Deze visie is gebaseerd op de filosofie van de levende stad. Dat betekent dat het creëren van meerwaarde centraal staat, niet alleen voor de mensen op het complex maar voor heel Venlo.