Spring naar inhoud

IRIS – het meetsysteem van de Levende Stad

De stad fascineert. 
De stad is een smeltkroes van geuren, kleuren, mensen en cultuur.
Een stad die leeft, bruist en toont iedere dag zijn eigen dynamiek.
Is altijd in beweging.
Is altijd in ontwikkeling.

Meer en meer zoeken we naar duurzaamheid in onze samenleving, juist in en voor de stad. Zodat de stad zichzelf overleeft en voor toekomstige generaties een fijne thuishaven en gezonde uitvalsbasis biedt.

Daarvoor ontwikkelt u plannen, met gevolgen voor de stad. Samen met u wil ik de dialoog aangaan over de realisatie van uw plannen. Belangen afwegen, haalbaarheid en betaalbaarheid van het project met u doornemen. Creatieve oplossingen bedenken wanneer het proces stil dreigt te vallen. Daarvoor is het noodzaak een goed inzicht te verkrijgen in de effecten van de gemaakte plannen. Nu én straks.

Centraal staat daarbij de vraag of een plan of project werkelijk een stap vooruit betekent voor de stad. Want uw ingreep heeft altijd gevolgen en dat vraagt om een zorgvuldige afweging. Objectief en meetbaar. Waardoor partijen op basis van feiten en inzichten met elkaar in gesprek gaan. Dat is niet alleen prettig voor de agenda van het gesprek, het levert u ook andere voordelen op. Niet in de laatste plaats financiële voordelen.

IRIS, het unieke meetsysteem van de Levende Stad biedt inzicht in alle aspecten van duurzaamheid bij een ingreep. Het meetsysteem is gebaseerd op de filosofie van de Levende Stad, een solide basis die samenhang brengt in uw gegevens. Zo maak ik samen met u een onderbouwde afweging. Het is mogelijk om verschillende scenario’s te vergelijken en op deelaspecten uw ambities zichtbaar te maken.

Uw interesse in het meetsysteem van de Levende Stad is gewekt?
En nu wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.