Spring naar inhoud

Vervolg op het boek

In samenwerking met de werkgroep DSO* werkt de Levende Stad aan een vervolg op het boek 'Levende stad, stad om in te leven'. Dit vervolg wordt geen nieuw boek, maar een website, die zich eenvoudig laat aanpassen aan een snel ontwikkelende wereld. Wij zoeken nog sponsors, wilt u uw naam zichtbaar verbinden aan dit initiatief, dat kennis borgt en toegankelijk maakt? 

Download de folder voor meer informatie of neem contact met ons op. 

*de werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling is een samenwerkingsverband van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen BNSP en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur NVTL