Spring naar inhoud

Wij maken de Levende Stad!

Kom bij ons netwerk

Op verschillende manieren zijn de ideeën over de levende stad in de praktijk toe te passen en alleen samen kunnen we de huidige cultuur in de ruimtelijke ordening veranderen. Veranderingen zijn nodig in wet- en regelgeving, in de manier waarop we werken aan en denken over ruimtelijke ontwikkeling en de verdienmodellen waarop we ons werk baseren. Deelnemers van het netwerk innoveren, experimenteren, publiceren en inspireren elkaar. De Strategisch Partners ontplooien acties om dat allemaal mogelijk te maken. De Levende Stad is afhankelijk van de inbreng van de netwerkdeelnemers. Zonder jouw inbreng gebeurt er niets!

Wil je meer informatie, download dan de folder. Kijk ook eens bij onze netwerkbijeenkomsten of maak er eens een mee!

Meteen inschrijven kan natuurlijk ook; gebruik dan het inschrijfformulier.